banner

Trong khi người nuôi tôm nước lợ đang gặp nhiều khó khăn về thời tiết và thị trường, mô hình luân canh một vụ tôm, một vụ lúa đang phát triển khá ổn định và thể hiện tính bền vững cao.

Nhờ dồn sức vào công nghệ, tập đoàn Minh Phú trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường tôm xuất khẩu, chiếm 18,8% kim ngạch, và có tỷ trọng lợi nhuận khoảng 13,5% trong tổng số khoảng 30% lợi nhuận của toàn ngành.

Xác định nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung đầu tư phát triển, tỉnh đã kêu gọi các doanh nghiệp, công ty đầu tư vào lĩnh vực này. Từ sản xuất tôm giống chất lượng đến các mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, Bạc Liêu còn là tỉnh đầu tiên trong cả nước có mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính.

Từ quốc lộ 1 rẽ ngã ba Trung Trinh đi qua Vũng Mắm, Vũng Dông, Vũng Sứ, Vũng Chào… dài 9 cây số rồi trườn lên dốc cao ngoằn ngoèo qua động núi, xổ xuống chân dốc dài thêm 3 cây số nữa là đến Vũng La (xã Xuân Phương, TX Sông Cầu).

Go to top