banner

Giải pháp trước mắt hỗ trợ người dân nuôi tôm mùa nước nổi là tập huấn về xử lí nguồn nước, xử lí đáy ao và chăm sóc tôm trong khi chờ nước lũ.

Hơn 50km bờ biển cùng 4 sông lớn chảy qua đã tạo thuận lợi cho Thái Bình phát triển kinh tế biển, nhất là phát triển thủy hải sản. Bước đầu, tỉnh ta đã khai thác khá hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển, từng bước khẳng định nuôi trồng thủy sản (NTTS) là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định đầu tư 100 tỷ đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp từ nay đến năm 2016 tại xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 49,5 tỷ đồng, số tiền còn lại do địa phương đối ứng.

Go to top