banner

UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định đầu tư 100 tỷ đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp từ nay đến năm 2016 tại xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 49,5 tỷ đồng, số tiền còn lại do địa phương đối ứng.

Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư nạo vét hơn 7.300 m và đào mới 710 m kênh thủy lợi; nâng cấp 10 bờ bao với tổng chiều dài gần 10.600 m; xây dựng 3 cống hở; 6 cầu; xây dựng đường trung thế 22kV, lắp mới 8 trạm biến áp 3 pha với công suất mỗi trạm là 50KVA, đường dây hạ thế 0,4kV; đường dây hạ thế nổi 3 pha với tổng chiều dài gần 11.000m.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thuỷ lợi, điện đảm bảo đáp ứng cho 2.800 ha chuyên nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân vùng ven biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh Trà Vinh có 65 km bờ biển. Hàng năm, vùng ngập mặn ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành có gần 30.000 lượt hộ thả nuôi tôm trên tổng diện tích hơn 25.000 ha mặt nước. Sản lượng mỗi năm đạt khoảng 37.000 tấn tôm thương phẩm, với tổng giá trị hơn 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, cơ sở hạ tầng ở các vùng nuôi tôm chưa đáp ứng được yêu cầu khiến người nuôi còn gặp nhiều rủi ro.

 

 

Go to top