banner

Hiện nay, huyện Gò Công Đông đã thu hoạch được 513 ha tôm với sản lượng thu hoạch gần 2.000 tấn tôm thương phẩm trong đó có trên 1.100 tấn tôm sú, còn lại là tôm thẻ. Theo bà con vùng nuôi, giá tôm thẻ dao động trong khoảng 80.000 đ đến 90.000 đ/kg kích cở 100 con/kg và tôm sú dao động trong khoảng 140.000 đ đến 145.000 đ/kg cở tôm 40 con/kg. Nhìn chung, với giá này, các hộ nuôi tôm đều lời nhưng tôm sú lời khá hơn nuôi tôm thẻ.

3 thu hoach tom 4

Trong hai vụ nuôi liên tiếp trong năm 2015, huyện Gò Công Đông đã thả nuôi tổng cộng gần 1.100 ha trong đó vụ I có diện tích trên 600 ha và vụ II có diện tích gần 470 ha. Nuôi tôm nước lợ và mặn là một trong những thế mạnh của huyện ven biển Gò Công Đông. Tại đây, đã hình thành những vùng nuôi tập trung với nhiều mô hình nuôi phù hợp tại các xã ven biển: Tân Thành, Tân Điền, Kiểng Phước, Vàm Láng…Bà con đã được sự hỗ trợ tích cực của cán bộ khuyến nông trong chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, phòng trị bệnh tôm nuôi cũng như giữ gìn, bảo vê môi trường vùng nuôi, đảm bảo tiền đề cho những vụ mùa bội thu.

Theo ghi nhận gần đây nhất, tôm nuôi trong vụ II phát triển bình thường. Có khoảng 30 ha tôm nuôi bị nhiễm bệnh, chiếm tỉ lệ 6,49% tổng diện tích tôm nuôi vụ II. Ngành chức năng thường xuyên theo dõi tình hình phát triển của tôm, cập nhật diễn biến dịch bệnh. Qua đó, khuyến cáo bà con chủ động phòng tránh, giảm được thiệt hại và giúp hộ nuôi tôm có lãi.

 

 

 

 

Go to top