banner

 

 15

   - Tôm sú giống ưu tiên nuôi công nghiệp

   - Tất cả đều có xét nghiệm sạch bệnh

   - Giá bán : 109đ/post

   - Kích cỡ giao động post từ 12 đến 15.

 
Go to top