banner

 

 16

   - Thẻ chân trắng giống nuôi công nghiệp

   - Tất cả đều có xét nghiệm sạch bệnh

   - Giá: 109đ/postt

   - Kích cỡ giao động post từ 10 đến 13.

Go to top